Devatero úspěšného rodiče je ucelený zážitkově vzdělávací kurz. Skládá se z devíti vzájemně provázaných lekcí a je veden odborným lektorem s pedagogickým nebo psychologickým vysokoškolským vzděláním a vlastní rodičovskou zkušeností.

Je určen pro rodiče, prarodiče nebo pěstouny, kteří se zajímají o moderní trendy ve výchově, kteří si občas nevědí rady s výchovou dětí anebo prostě jen chtějí zlepšit celkovou atmosféru v rodině a partnerských vztazích.

Z kurzu si účastníci odnášejí konkrétní techniky a praktické návody pro zlepšení vztahů v rodině a pro takové pojetí výchovy, v němž z dětí krok za krokem vyrůstají lidé, kteří jsou samostatní, zodpovědní, sebejistí, kreativní, pohodoví a připravení se setkat s různými životními nástrahami a zdravě se s nimi vypořádat.

S ohledem na logickou provázanost jednotlivých lekcí doporučujeme kurz absolvovat celý, od první do poslední lekce, aby přinesl co největší užitek. 

Rozložení kurzu do lekcí:

1. Principy rodičovství založeného na demokratickém výchovném stylu

2. Výchovné stereotypy převzaté z původní rodiny

3. Cíle nevhodného chování dětí

4. Posílení sebeúcty a sebedůvěry dítěte

5. Přijímání dětských emocí

6. Vyjadřování vlastních emocí

7. Nastavení řádu a pravidel v rodině

8. Alternativní přístup k řešení konfliktních situací

9. Výchova jako dům s pevnými základy

Maximální počet účastníků kurzu je 15 osob.