Reference

Devatero úspěšného rodiče

"Členové skupiny jsou vtaženi do děje a aktivně se zapojují do chodu lekce. Paní Vybíralová je velice empatická a citlivá k dynamice skupiny. Poskytuje také řadu rad a příkladů, nabízí různá řešení na situace, které rodiče popisují, představuje různé techniky pro zlepšení vztahů v rodině. "

"Chtěla bych vám oběma moc poděkovat za prima víkend. A nejsem určitě sama, i ostatní seminář chválili."

"Bylo to famózní."

"Kdybyste do budoucna rozšiřovali lektorský tým, vzpomeňte si na mě. Ráda se budu podílet na práci, která dává smysl!"

"Rádi vzpomínáme na kurz, ze kterého čerpáme, a budeme se těšit třeba zase někdy na viděnou!"

"Byla to dvě super strávená odpoledne. Moc děkuji." 

Vzdělávání pěstounů

"Chtěla bych Vám ještě jednou moc poděkovat za Vaše vedení sobotního kurzu. Podařilo se Vám navodit velmi příjemnou pozitivní atmosféru, která dokázala pěstouny uvolnit, a myslím, že také povzbudit a podpořit do jejich mnohdy nelehké služby. Také jsem velmi ocenila Váš kreativní přístup, díky kterému mohli být vtaženi do programu všichni účastníci kurzu."

"Chtěla bych Vám jménem našich pěstounů, kteří se účastnili Vašeho kurzu, ještě jednou poděkovat. Byli moc spokojení a nadšení. Určitě jim to rozšířilo možnosti, jak sám sobě porozumět, a tím také lépe pochopit svoje děti." 

Devatero Plus

"Se sdružením IN VÝCHOVA jsem se poprvé setkala na semináři Vztahy mezi sourozenci, který v místním Centru pro rodinu vedla paní Gabriela Vybíralová. Téma sourozeneckých konstelací poskytlo možnost nahlédnout a uvědomit si i naše vlastní postavení v rodině, ve které jsme my sami vyrůstali, a jak nás toto postavení ovlivňuje i v našem dalším životě. Atmosféra na semináři byla velice přátelská a účastníci semináře se aktivně podíleli na jeho chodu a zapojovali se do diskusí. "

"Sbírám velmi pozitivní ohlasy od účastníků semináře o rodinných mapách, který jste u nás před časem měla, jakož i na vaši osobu."

Podpora lektorů

"Veľká vďaka ešte raz za včerajšie plodné stretnutie! Moc sa z neho teším. Manuál aj pracovné listy pomohli a osobná účasť na Vašom kurze bola na nezaplatenie!"